EXCLUSIEVE SFEER

EXCLUSIEVE SFEER

DE KEUKEN IN HET JUISTE LICHT GEZET

Zo laat i‑luminate zich per­fect omschri­jven. Afhanke­lijk van het tijd­stip van de dag, de stem­ming, het gebruik en de emoties komt de i‑luminate keuken in een heel ander daglicht te staan. Met een ver­licht­ingscon­cept dat wordt doorgevo­erd tot de geïn­te­greerde greepli­jstver­licht­ing en de keuken keer op keer in een geheel nieuw licht laat schi­j­nen. Net nog een per­fect ver­lichte werk­plek – nu een huiselijke, aan­ge­name sfeer: Een keuken was nog nooit zo veelz­i­jdig als met i‑luminate.

DE JUISTE SFEER

i‑luminate is voor mensen die er klaar voor zijn om anders naar design te kijken. Ont­wor­pen met als doel elk moment van het lev­en mooier te mak­en. Duidelijk, strak en uniek: i‑luminate laat de keuken steeds weer in een nieuw licht ver­schi­j­nen. Het ene moment de opti­maal ver­lichte werk­plek, het andere moment de favori­ete plek voor een warme, aan­ge­name sfeer.

FLOATING MOMENTS

Laat je inspir­eren door deze dagelijkse rou­tine in een i‑luminate keuken! Geni­et van de ver­schil­lende stem­min­gen, die nog benadrukt wor­den door de ver­licht­ing in de i‑luminate keuken.

DEALER ZOEKEN

Plan je droomkeuken met een van onze i‑luminate Gallery Stores!

BROCHURE

Laat je thuis inspir­eren door onze brochure.