LIGHT UP YOUR KITCHEN

ABOUT OUR STORY

Of het nu gaat om inten­sieve werkver­licht­ing bij het samen koken of de warme gezel­ligheid bij een roman­tisch din­er: i‑luminate zet je keuken in het opti­male licht en zorgt voor de juiste sfeer.

ONT­DEK MEER OVER ONS

LIGHT UP YOUR KITCHEN

Je gewoon goed voe­len. Op elk moment van de dag. In elke stem­ming. Achterover leunen, geni­eten van de vorm, het licht, de reflec­ties, de accen­ten. En weten: Deze sfeer past bij mij. Altijd.

VIND JOUW SFEER

COL­OR­FUL FACETS

Diver­siteit? Is iets dat ons beweegt, dat in ons zit. Soms zijn het de heel ver­schil­lende stem­min­gen die onze “IK” bepalen. Dan zijn er weer externe invloe­den die ons op vele manieren beïn­vloe­den. Hoe dan ook: Ieder van ons heeft een kleur­rijke diver­siteit. En waarom zou je deze niet ook in je keuken uitleven?

DIVER­SITEIT ONTDEKKEN

LIVE EXPERIENCE

Zien, voe­len, ervaren — ont­dek i‑luminate in een van onze exclusieve “ Gallery” bij jou in de buurt.

NAAR GALLERY ZOEKEN

LOVE IN DETAILS

Wie voor een nieuwe keuken staat, trekt, duwt, opent intuïtief een lade. Omdat men geïn­ter­esseerd is in de werk­ing, de tech­nolo­gie, de ver­bor­gen details. Net als wij. Met onze hang naar nieuws­gierigheid en per­fec­tie – tot in de laat­ste hoek, tot in het kle­in­ste detail.

UITRUST­ING ONTDEKKEN

OUR STO­RY

Of het nu gaat om inten­sieve werkver­licht­ing bij het samen koken of de warme gezel­ligheid bij een roman­tisch din­er: i‑luminate zet je keuken in het opti­male licht en zorgt voor de juiste sfeer.

ONT­DEK MEER OVER ONS

LIGHT UP YOUR KITCHEN

Je gewoon goed voe­len. Op elk moment van de dag. In elke stem­ming. Achterover leunen, geni­eten van de vorm, het licht, de reflec­ties, de accen­ten. En weten: Deze sfeer past bij mij. Altijd.

VIND JOUW SFEER

COL­OR­FUL FACETS

Diver­siteit? Is iets dat ons beweegt, dat in ons zit. Soms zijn het de heel ver­schil­lende stem­min­gen die onze “IK” bepalen. Dan zijn er weer externe invloe­den die ons op vele manieren beïn­vloe­den. Hoe dan ook: Ieder van ons heeft een kleur­rijke diver­siteit. En waarom zou je deze niet ook in je keuken uitleven?

DIVER­SITEIT ONTDEKKEN

THE LIVE EXPERIENCE

Zien, voe­len, ervaren — ont­dek i‑luminate in een van onze exclusieve “ Gallery” bij jou in de buurt.

NAAR GALLERY ZOEKEN

LOVE IN DETAILS

Wie voor een nieuwe keuken staat, trekt, duwt, opent intuïtief een lade. Omdat men geïn­ter­esseerd is in de werk­ing, de tech­nolo­gie, de ver­bor­gen details. Net als wij. Met onze hang naar nieuws­gierigheid en per­fec­tie – tot in de laat­ste hoek, tot in het kle­in­ste detail.

UITRUST­ING ONTDEKKEN