LAAT JE INSPIREREN

Licht? Is wat betre­ft sfeer de som van vele licht­bron­nen die pas in het totaal­con­cept tot een echte ervar­ing wor­den. Har­monieus gesyn­chro­niseerd en soms hor­i­zon­taal, dan weer ver­ti­caal gericht, maar vooral ook tot in de kle­in­ste details toegepast: zo ontstaat een lichts­feer die met een druk op de knop traploos kan wor­den aangepast aan de eigen emoties. In com­bi­natie met per­fect op elka­ar afgestemde mess­ing-brons geborsteld kleurige greepli­jsten ontstaat een licht­beeld dat op een diverse maar toch onop­val­lende, ver­rassende en toch har­monieuze manier zorgt voor een sti­jlvolle esthetiek.

Uit­er­aard biedt het i‑luminate con­cept elke gewen­ste vari­atie in plan­ning, kleur, mate­ri­alen en uitrust­ing. Ook het gebruik van de ver­licht­ingse­le­menten kan vrij wor­den gep­land en gekozen. Zodat er uitein­delijk een keuken ontstaat die alti­jd voor de per­fecte lichts­feer zorgt. En vooral: per­fect past.

GALLERY VIN­DEN

LAAT JE INSPIREREN

Licht? Is wat betre­ft sfeer de som van vele licht­bron­nen die pas in het totaal­con­cept tot een echte ervar­ing wor­den. Har­monieus gesyn­chro­niseerd en soms hor­i­zon­taal, dan weer ver­ti­caal gericht, maar vooral ook tot in de kle­in­ste details toegepast: zo ontstaat een lichts­feer die met een druk op de knop traploos kan wor­den aangepast aan de eigen emoties. In com­bi­natie met per­fect op elka­ar afgestemde mess­ing-brons geborsteld kleurige greepli­jsten ontstaat een licht­beeld dat op een diverse maar toch onop­val­lende, ver­rassende en toch har­monieuze manier zorgt voor een sti­jlvolle esthetiek.

Uit­er­aard biedt het i‑luminate con­cept elke gewen­ste vari­atie in plan­ning, kleur, mate­ri­alen en uitrust­ing. Ook het gebruik van de ver­licht­ingse­le­menten kan vrij wor­den gep­land en gekozen. Zodat er uitein­delijk een keuken ontstaat die alti­jd voor de per­fecte lichts­feer zorgt. En vooral: per­fect past.

GALLERY VIN­DEN

LAAT JE INSPIREREN

Licht? Is wat betre­ft sfeer de som van vele licht­bron­nen die pas in het totaal­con­cept tot een echte ervar­ing wor­den. Har­monieus gesyn­chro­niseerd en soms hor­i­zon­taal, dan weer ver­ti­caal gericht, maar vooral ook tot in de kle­in­ste details toegepast: zo ontstaat een lichts­feer die met een druk op de knop traploos kan wor­den aangepast aan de eigen emoties. In com­bi­natie met per­fect op elka­ar afgestemde mess­ing-brons geborsteld kleurige greepli­jsten ontstaat een licht­beeld dat op een diverse maar toch onop­val­lende, ver­rassende en toch har­monieuze manier zorgt voor een sti­jlvolle esthetiek.

Uit­er­aard biedt het i‑luminate con­cept elke gewen­ste vari­atie in plan­ning, kleur, mate­ri­alen en uitrust­ing. Ook het gebruik van de ver­licht­ingse­le­menten kan vrij wor­den gep­land en gekozen. Zodat er uitein­delijk een keuken ontstaat die alti­jd voor de per­fecte lichts­feer zorgt. En vooral: per­fect past.

GALLERY VIN­DEN

Q‑VA Art­stone
Q‑EI Noten natuur

Q‑EI Eiken truffelgrijs

Q‑EI Noten natuur

Q‑VA Art­stone
Q‑EI Noten natuur