DETAILS DIE VREUGDE GEVEN

Wie zegt dat de duiv­el in de details zit? Bij ons is het juist meer de aan­dacht voor details die ons dri­jft. Die onze keukens kenmerkt.
En die je ervan zal over­tu­igen dat het grote geheel vaak begint met de kleine dingen.

LIGHT IT UP

Licht aan, licht uit?

Zo makke­lijk mak­en we het onszelf en jou nou ook weer niet. Want tussen donker en licht zijn er tal­loze nuances. En min­stens even­veel rede­nen om het licht gelei­delijk te dim­men en dan weer hoger te zetten. Geheel naar je eigen stem­ming. Als het licht dan op onze exclusieve hand­greepli­jsten van hoog­waardig, geborsteld mess­ing-brons uit­straalt, tot een warme kleurtint breekt en sub­tiel, maar geac­centueerd wordt doorgegeven door de licht­d­if­fu­sor, dan is de besliss­ing snel genomen. Licht aan!

LIGHT IT UP

Licht aan, licht uit?

Zo makke­lijk mak­en we het onszelf en jou nou ook weer niet. Want tussen donker en licht zijn er tal­loze nuances. En min­stens even­veel rede­nen om het licht gelei­delijk te dim­men en dan weer hoger te zetten. Geheel naar je eigen stem­ming. Als het licht dan op onze exclusieve hand­greepli­jsten van hoog­waardig, geborsteld mess­ing-brons uit­straalt, tot een warme kleurtint breekt en sub­tiel, maar geac­centueerd wordt doorgegeven door de licht­d­if­fu­sor, dan is de besliss­ing snel genomen. Licht aan!

ALLES IN ORDE

Orde is het halve lev­en. Die bew­er­ing klopt natu­urlijk, maar je vraagt je af: wat is die andere helft dan eigen­lijk? Chaos? In de keuken in ieder geval zek­er niet. Als alles goed geor­dend op zijn plaats staat en vooral snel (weer) te vin­den is, dan kun jij je con­cen­tr­eren op wat het fijn­ste is aan de keuken: Samen koken, samen geni­eten en beleven.

Wij bieden vele mogelijkhe­den om orde in de chaos te schep­pen – per­fect in onze keukens, in onze stan­daard exclusieve en hoog­waardi­ge ladesys­te­men met smal frame, in de i‑luminate kas­ten geïn­te­greerd, en daar­bij je eigen cre­ativiteit opti­male ruimte te geven.

COLOUR­FUL
PERSONALITY

Diver­siteit? Is iets dat ons beweegt, dat in ons zit. Soms zijn het de heel ver­schil­lende stem­min­gen die ons “IK” bepalen. Dan zijn er weer externe invloe­den die ons op vele manieren beïn­vloe­den. Hoe dan ook: Ieder van ons heeft een kleur­rijke diver­siteit. En waarom zou je deze niet ook in je keuken uitleven?

COLOURFUL PERSONALITY

Diver­siteit? Is iets dat ons beweegt, dat in ons zit. Soms zijn het de heel ver­schil­lende stem­min­gen die ons “IK” bepalen. Dan zijn er weer externe invloe­den die ons op vele manieren beïn­vloe­den. Hoe dan ook: Ieder van ons heeft een kleur­rijke diver­siteit. En waarom zou je deze niet ook in je keuken uitleven?

192

1950

oneindi­ge

RAL-kleurt­in­ten

NCS kleurt­in­ten

mogelijkhe­den

192

genor­maliseerde kleurtinten

1950

NCS-kleurt­in­ten

oneindi­ge

mogelijkhe­den